Thermacut Slovakia

Spoločnosť Thermacut Slovakia, s r.o. bola založená 10.02.1997, ako dcérska obchodná spoločnosť spoločnosti THERMACUT, k.s. Uherské Hradište. Sídlo spoločnosti bolo prvé roky v Komjaticiach. Hospodárske oživenie na Slovensku a radikálne strmý rast dopytu po produktoch Thermacutu, si vynútili zriadenie nových reprezentatívnejších priestorov v Šuranoch, kde má svoje nové sídlo od septembra roku 2000 doteraz.

 

 

Spoločnosť Thermacut, s r.o. produkuje výrobky, ktoré slúžia ako zdokonalené náhrady originálnych spotrebných a náhradných dielov pre plazmové rezanie a zváranie a tak patrí medzi tzv. výrobkový after-market (náhradní výrobci ). Všeobecným problémom takto označovaných firiem je predsudok, že sú iba lacnými kopírovačmi. Jedinou možnosťou, ako tomuto tvrdeniu predchádzať, je prinášať na trh výrobky, ktoré budú svojou úžitkovou hodnotou a vysokou kvalitou schopné zaradiť sa pred bežné diely originálnych výrobcov. Toto úsilie je zhrnuté v programovom prehlásení spoločnosti: " Providers of Advanced Cutting and Welding Consumables Worldwide", tzn." Výrobca zdokonalených spotrebných dielov pre plazmové rezanie a zváranie".

 

Víziou spločnosti je dosiahnuť v blízkej budúcnosti pozíciu svetového lídra v after-markete spotrebných dielov pre plazmové rezanie, čomu zodpovedá stratégia spoločnosti spočívajúca v ponuke čo najširšieho porfólia náhrad originálnych dielov, ale aj vlastných súčiastok a ďalšie rozširovanie spoločnosti na nové trhy celého sveta. Pre ostatných výrobcov spotrebných dielov predstavuje Thermacut, s r.o. významného konkurenta a pre zákazníkov spoľahlivého obchodného partnera.

 

 

 

 

                                                                                           

 
 
© 2013 by THERMACUT
YouTube