Údaje o firme

Thermacut Slovakia s r.o.
M.R.Štefanika 14

942 01 Šurany

 

Telefon: +421 35 6501 516/7

Telefax: +421 35 6501 518

 

E-Mail: obchod@thermacut.sk , objednavky@thermacut.sk
Internet: www.thermacut.sk

 

Statutárný zástupca:

Ján Štepanay - konateľ
 

 

 

Registracia:
Okresný súd Nitra, č.spis.Zn.Oddiel Sro,vložka 10166/N

 

Daňové regis.číslo podla §31zákona č. 511/1992Zb. Sk 2020141827

 

Bankové spojenie:
Volksbank Slovensko a.s.  , účet č. 422 0083803/3100

 
 
© 2013 by THERMACUT
YouTube