THERMACUT - The Cutting Company

Nové konštrukčné riešenie tela horáku PT-36® umožňuje jednoducho pomocou troch skrutiek výmenu poškodenej prednej časti (izolátoru). Toto riešenie má výrazný vplyv na opravu tela horáku jak po finančnej stránke, tak i v časovej úspore. 

V prípade poškodenia prednej časti (izolátoru) bola v minulosti potrebná výmena celého tela horáku a odstávka stroja na niekoľko hodín až dní, v závislosti na dostupnosti servisu. Týmto riešením je možné pomocou troch skrutiek vymeniť najčastejšie poškodenú prednú časť (izolátor) za nový a pokračovať  v práci za pár minút. Náklady na zakúpenie nového izolátoru sú omnoho nižšie, než cena nového tela horáku.

PT 36 insulator